วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการทำบุญวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา


          
         คณะผู้บริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ เข้าร่วมงานวันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา ร่วมพิธีในโครงการทำบุญเนื่องใน “วันพระเมตตากัลยาณิวัฒนา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณอาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558