วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

วันตรุษจีน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Qujing Normal University และ Liuzhou Teachers College ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน วันที่ 30 มกราคม 2557 ณ หอพักนักศึกษาจีน โดยได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย งานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเขมรเข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย
ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง นักศึกษาได้จัดเตรียมอาหารจีนไว้ต้อนรับแขก และมีการจับสลากของขวัญกันอย่างสนุกสนาน

 

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Qujing Normal University

คณะผู้บริหารของ Qujing Normal University ได้เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย วันที่ 21 - 22 มกราคม 2557 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคต พบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Qujing Normal University และรายงานชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ไปแลกเปลี่ยนศึกษาภาษาจีนอยู่ ณ Qujing Normal University

  

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมาย เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน


มหาวิทยาลัยในฐานะที่ปรึกษา “โครงการยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมฯ” จัดการประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมาย(Focus group)ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่จะทำ MOU ร่วมกับประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี และ รองผู้ว่าราชการ ท่านไพศาล วิมลรัตน์ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลโครงการในการประชุมครั้งนี้ด้วย