ติดต่อเรา

แผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แผนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-500000 ต่อ 6017