วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

รับรองคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Qujing Normal University , The Open University of Hongkong และ Paris South 11งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมรับรองคณะผู้แทนจาก Qujing Normal University, The Open University of Hongkong และ Paris South 11 ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58