วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Qujing Normal University


    คณะผู้บริหารจาก Qujing Normal University เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคต และพบปะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่จะไปศึกษาต่อที่ Qujing Normal University  เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2558